CKAPS KKM

Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta,
Bahagian Amalan Perubatan,
Kementerian Kesihatan Malaysia,
Aras 3, Blok E1, Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62590, Putrajaya

Telephone No. : 03 - 88831309
Email : ckaps@moh.gov.my
Website MedPCs : http://medpcs.moh.gov.my